Ie

RmEN Yosuke Yamashita, Yasutaka Tsutsui

{tHmO(FRASCO) vinyl
SUPER FUJI DISCS (Japan) CD reissue
Produced by Yosuke Yamashita

Contents

 1. C Umi (14'37")
 2. Tsuki (6'20")
 3. Arashi (11'30")
 4. Ie (7'02")

Artists

 • Rm Yosuke Yamashita : piano, el-piano, synth, etc
 • N Yasutaka Tsutsui : narration
 • ^ Tamori : narration
 • ɐV Masayuki Ise : guitar
 • c Akira Sakata : alto sax
 • 䎠t Shigeharu Mukai : trombone
 • m Tomoki Takahashi : tenor sax
 • ߓ Toshinori Kondo : trumpet
 • gV Masayuki Kuniyoshi : flute
 • ]p Hideaki Mochizuki : bass
 • іq Taeko Ohnuki : vocal
 • Y Jiro Terao : el-bass
 • Mj Kunio Muramatsu : guitar
 • Rbq Keiko Yamakawa : harp